Göteborgskexkullen, född 2016-05-23

 Mor IC S*Mickeltass Mirabell SIB n 24
 Far IC S*Lexcon's Spyro SIB a 09 23

Namn Kön Färg/teckning Status
S*Mickeltass Singoalla Hona SIB a 23 Tingad
S*Mickeltass Brago Hane SIB n 09 Tingad
S*Mickeltass Ballerina Hona SIB n 09 23 Tingad

 

.......................................................................................................................

 

S*Mickeltass, Helena Hurdén, Röberg Karlsberg 111, 438 97 RÄVLANDA, mobil 0705-458558, e-post helena.hurden@gmail.com